candy
             
1-NG 617 banh ong la dua   1-NG 618  banh ong mang   1-NG 628 banh bo xoan   1-NG 645 banh gai sua
1-NG 617 banh ong la dua   1-NG 618 banh ong mang   1-NG 628 banh bo xoan   1-NG 645 banh gai sua
1-NG 647 banhmen3mau   1-NG 649 banh men tam   1-NG 671 banhmendua   1-NG 694 banh tai quat
1-NG 647 banh men 3 mau   1-NG 649 banh men tam   1-NG 671 banhmendua   1-NG 694 banh tai quat
1-NG 1816 banh tai me   1-TL 2201 banana chip jar   1-TL 2202 banana long slice   1-TL 2203 sweet potato chip
1-NG 1816 banh tai me   1-TL 2201 banana chip jar   1-TL 2202 banana long slice   1-TL 2203 sweet potato chip
1-NG 835 khoai mon xay   1-TL 2758 mango   1-TL 2206  trai coc   1-TL 2769 santol
1-NG 835 khoai mon xay   1-TL 2758 mango   1-TL 2206 trai coc   1-TL 2769 santol
1-NG 693 keo hot dieu   1604 rice crispy cookie   1605 anchovy sesame   1109mango rol
1-NG 693 keo hot dieu   1604 rice crispy cookie   1605 anchovy sesame   1109 mango roll
1-NG 684 me xung   1103 banana-honey   1660 plum chan pui ying che   1661 plum chan pui mui
1-NG 684 me xung   1103 banana-honey   1660 plum chan pui ying che (seedless)   1661 plum chan pui mui